Chemie

charakterizace karbofuranu

Každoročně jsou v ČR nalezeny desítky otrávených dravců (orli, sokoli, luňáci ad.), šelem (vydry, kuny, lišky ad.), ale i domácích psů a koček. Úmyslné trávení kromě ohrožení populací zvířat a jejich týrání představuje také významné bezpečnostní riziko. Míra objasněnosti těchto činů je však bohužel velice nízká.

Nejpoužívanějším jedem je karbofuran, na nějž se zaměřuje výzkum projektu ForWild. Cílem studie je optimalizace analytických metod, zejména preparativních extrakčních a purifikačních postupů a následného analytického stanovení.

Necílené analýzy dostupných komerčních přípravků s obsahem karbofuranu (různí výrobci, šarže, vzorky z případů) mohou přinést informace o charakterizaci vedlejších přítomných látek, jež každá vyráběná sloučenina obsahuje (vedlejší produkty, prekurzory, produkty rozkladu) a které vytváří jakýsi „otisk prstu“ daného výrobce a šarže.

Porovnání přípravků, resp. složení jejich vedlejších látek by mohlo být v budoucnu použito jako nepřímý důkaz např. při rozhodování, zda výrobek nalezený u podezřelého odpovídá přípravku, kterým byla zvířata otrávena. Tým pracuje na optimalizaci metod detekce pesticidů za použití hmotnostní spektrometrie, vysoko-rozlišovací spektrometrie a ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí s vysokým rozlišením (sledování tzv. izotopové obálky).

Na webu Ekolist.cz vyšel v lednu 2023 k tématu tento článek.

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. DSc., tomas.cajthaml@natur.cuni.cz

Projekt „Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime“ (VJ01010026) byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)