Genetika

druhová a individuální identifikace kočkovitých šelem a medvěda hnědého

Genetická část projektu navazuje na projekt TigrisID (projekt bezpečnostního výzkumu MV – Aplikovaný výzkum genetiky vybraných živočišných druhů chráněných CITES), který byl zaměřen na analýzy DNA tygrů (druhová determinace v destruovaných materiálech, individuální identifikace, referenční databáze profilů). Projekt ForWild rozšiřuje spektrum testovaných druhů zvířat o další kočkovité šelmy (rys, lev, levhart) a medvěda hnědého.

Tým pracuje na navržení, otestování a validaci souprav pro RT-PCR kvantifikaci, jež budou specifické pro zájmové druhy, budou schopné detekovat přítomnost inhibitorů v izolátu DNA a stanovit koncentraci jaderné a mitochondriální DNA. Dalším krokem je multiplexní amplifikace polymorfních STR lokusů a vytvoření analytických souprav pro jednotlivé zkoumavé druhy, pomocí kterých bude možné stanovit DNA profil konkrétního jedince.

Pro každý druh by měla být vytvořena databáze profilů DNA a populační studie nepříbuzných jedinců. Tým se snaží postupovat v souladu s doporučeními International Society for Forensic Genetics (ISFG) pro analýzy DNA živočichů (publikováno 2010). Na základě zkušeností z reálné praxe byla navržena úprava těchto doporučení. 

Specifickou součástí výzkumu, na níž se podílí více týmů, je také zkoumání vlivu procesu zpracování kůží a preparace (účinky fixačních činidel, především chromu) na analýzu DNA (degradace DNA), izotopové složení, aktivitu radionuklidů a morfologické změny.

Kontaktní osoba: RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D., daniel.vanek@fdnas.cz

Projekt „Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime“ (VJ01010026) byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)