Radionuklidy

stanovení stáří materiálu živočišného původu

V mnoha případech je pro rozlišení legálních a nelegálních výrobků či trofejí nutné znát jejich stáří. Tato část projektu ForWild se věnuje radiouhlíkovým, tedy 14C analýzám tzv. chronologických tkání chráněných druhů zvířat (zuby, drápy, zobáky, žíně) a využití analýz dalších radionuklidů (např. poměry 236U/238U nebo 129I/127I). K měření těchto izotopů je využíván unikátní urychlovačový hmotnostní spektrometr Milea od švýcarské firmy Ionplus.

Výzkum prováděný skupinou z Ústavu jaderné fyziky AV ČR je zaměřen především na velké šelmy (medvěd, vlk, rys) a tetřeva, což jsou nejproblematičtější druhy z hlediska nelegálního lovu v ČR a EU. Mnoho trofejí v ČR pochází z čerstvě upytlačených zvířat a jsou falešně deklarovány jako desítky let staré. Ověření stáří napomáhá takové případy odhalit.

Tým rovněž provádí analýzu dalších průběžně rostoucích tkání, například slonoviny nebo šupin luskounů. Na těchto vzorcích jsou detailně studovány přírůstkové linie, které by mohly přispět k zpřesnění datování těchto tkání.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, brabcova@ujf.cas.cz, Radiouhlíková laboratoř

Projekt „Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime“ (VJ01010026) byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)