Morfologie

osteologická determinace savců, epidermální deriváty

Morfologické posouzení bývá prvním stupněm zkoumání zajištěných důkazů. Laboratorní analýzy jsou obvykle ekonomicky náročnější, proto se využívají pouze v případech, kdy na základě morfologie není možné učinit závěr, nebo je třeba zodpovědět specifické otázky (geografický původ, stáří, příbuznost atd.).

Determinace v aplikované praxi se liší od akademických postupů, často je vázána na specifické poznatky, které nebývají publikovány. Většina nelegálního obchodu se netýká celých živočichů, ale částí jejich těl, fragmentů či výrobků, jež postrádají znaky popsané v odborné literatuře.

Obchoduje se s kostmi, zuby, drápy, rohy, části těl se používají jako dekorativní předměty, šperky, suvenýry, lovecké trofeje, talismany, bushmeat a přísady pro asijskou medicínu či magii. Pro potřeby vyšetřování je důležité určit druh zvířete a zjistit co nejvíce podrobností o jedinci (jeho původ, věk, pohlaví, příčina smrti apod.).

Výzkumný tým CEFV se v projektu ForWild zabývá osteologickým materiálem a epidermálními deriváty savců (lebky, kosti, zuby, drápy, rohy). Klíčové druhy, které jsou nejčastěji předmětem nelegálního obchodu s těmito produkty, byly vybrány na základě analýzy dat z CITES databází. Jde o větší šelmy, opice, kytovce a některé druhy kopytníků.

Tým postupně shromažďuje dostupné poznatky k determinaci (včetně šedé literatury), měří a dokumentuje materiál z muzeí a zoo a zkoumá druhově specifické znaky především kvalitativního charakteru (celkový habitus, tvar, velikost, zakřivení a poměry částí, specifické znaky, dentální charakteristiky atd.). Nalezené determinační znaky vhodné pro použití v kontrolní praxi budou zpracovány do atlasu použitelného pro kontrolní a vyšetřující složky.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Říhová, pavla.rihova@natur.cuni.cz

Projekt „Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime“ (VJ01010026) byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)