Stabilní izotopy

určení geografického původu materiálu živočišného původu

Stabilní izotopy v tkáních živočichů mohou sloužit k určení nebo vyloučení geografického původu živočichů nebo stanovení zdroje potravy, tj. k rozlišení, zda jde o jedince odchované v zajetí, nebo odchycené ve volné přírodě. Podobně mohou sloužit i analýzy prvkového složení tkání.

Forenzní použití těchto metod je dosud omezené, neboť pro určité skupiny zvířat a typy tkání dosud nejsou k dispozici dostatečná data. ČR také nemá pro své území zpracovanou referenční mapu geografického rozložení stabilních izotopů (vodík, kyslík, síra, stroncium).

Vědecký tým této části projektu ForWild zkoumá stabilní izotopy v tkáních nativních českých chráněných druhů (medvěd, vlk, rys, tetřev), jež jsou nelegálně loveny pro trofeje.

Dalším cílem je ověření, jak izotopová a prvková analýza funguje u ektotermních obratlovců (plazů), jejichž metabolismus je odlišný od metabolismu savců a ptáků. Zkoumány jsou želvy rodu Testudo a krajty zelené Morelia viridis, u nichž je prokázána vysoká míra mezinárodního nelegálního obchodu.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Kufnerová, jitka.kufnerova@natur.cuni.cz