O nás

CEFV je specializované univerzitní pracoviště zaměřené na aplikovaný výzkum forenzních metod používaných pro dokazování v případech kriminality páchané na volně žijících druzích živočichů a rostlin a na odbornou podporu orgánů státní správy v této oblasti. Centrum tvoří konsorcium výzkumných pracovišť – Ústavu pro životní prostředí Přf UK, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a dalších expertů.

Pracoviště jsou vybavena vyspělými technologiemi a analytickými technikami, často v rámci ČR zcela jedinečnými. V centru působí vědci i odborníci z praxe včetně tří soudních znalců. Přístrojové vybavení, sdružení vědeckých kapacit a jejich propojení s aplikovanou praxí umožňuje efektivní cílení výzkumu a zvýšení kvality odborné podpory vyšetřování.

Centrum environmentálních forenzních věd je rovněž registrovanou vědeckou institucí CITES.

Poslání

Cílem CEFV je poskytovat odbornou pomoc orgánům státní správy a zároveň zkoumat a rozvíjet forenzní metody, které jsou v praxi nejvíce zapotřebí. V ČR dosud obdobné pracoviště neexistovalo, jedná se o zcela nový a unikátní přístup, který reflektuje požadavky Akčního plánu ČR pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin schváleného vládou 20. ledna 2020.

Projekty

V současné době CEFV realizuje projekt ForWild – Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime (bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra č. VJ01010026, program Impakt). Výzkum je zaměřen na forenzní postupy v oblasti morfologie, genetiky, stabilních izotopů, radionuklidů a chemických analýz, jejich možné kombinace a standardizace. Cílové druhy byly vybrány s ohledem na vyšetřované případy z posledních let, např. zabíjení tygrů a obchod s tygřími produkty (Operace Trophy 2018), pytláctví a obchod s trofejemi (Operace Hunter 2019), obchod s nosorožčími rohy (Operace Osseus, Rhino, Cube), se slonovinou (Operace Ebur, Mammoth) atd. 

Dalším projektem CEFV je ForSample (projekt TAČR č. SS05010146, program Prostředí pro život), jehož cílem je vytvoření specializované metodiky pro odběr a dokumentaci forenzních vzorků. 

Environmentální kriminalita

Environmentální kriminalita je považována za závažný a velmi lukrativní druh trestné činnosti, který má prokazatelné negativní dopad na biodiverzitu, ekonomiku, bezpečnost i veřejné zdraví po celém světě. Kriminalita páchaná na volně žijících druzích zvířat a rostlin, tzv. wildlife crime zahrnuje případy pytláctví, nelegálního lovu či sběru, nezákonného obchodu či týrání zvířat. Pachatelé se zaměřují na cenné komodity jako je slonovina, nosorožčí rohy, tygří kosti, vzácní papoušci, plazi, lovecké trofeje atd. Do porušování zákonů bývají zapojeny i organizované kriminální skupiny často působící ve více státech.

ČR patří bohužel mezi země s vysokou mírou této kriminality a čeští občané jsou zapojeni v mnoha nelegálních činnostech. Odhalování případů je velmi složité a vyžaduje pomoc odborníků disponujících biologickými znalostmi, informacemi z prostředí nebo schopných provést potřebné laboratorní analýzy.