Výuka

Od školního roku 2022/2023 je možné se přihlásit na nový předmět s názvem Forenzní metody a objasňování environmentální kriminality v praxi. Výuka probíhá v letním semestru na ÚŽP v Benátské a součástí kurzu je i cvičení s praktickou demonstrací fiktivního forenzního ohledání, přípravy posudku a exkurze na odborné pracoviště.

Více fotek z letošního terénního cvičení si můžete prohlédnout v galerii níže.

Bližší informace k předmětu:

Přednáška seznamuje posluchače s problematikou forenzního dokazování při objasňování environmentální kriminality, především tzv. wildlife crime. Je určena posluchačům se zájmem o aplikaci vědy v praxi ochrany přírody. Úvodní část je zaměřena na základní principy forenzního dokazování a jeho pozici ve vyšetřovacím procesu. Popisuje, jak vyšetřování obvykle probíhá, kdo ho provádí a k čemu jsou forenzní metody zapotřebí. Věnuje se postupům při ohledání místa činu, odebírání vzorků a dokumentaci, zabývá se i udržením tzv. důkazního řetězce. Další bloky se detailněji zaměřují na v praxi nejčastěji využívané forenzní metody a jejich specifika – morfologii, patologii, genetiku, parazitologii, forenzní entomologii, stabilní izotopy, radiouhlíkové datování, chemické analýzy, různé typy spektrometrie ad. Je popsáno, jak se odlišuje použití v praxi od vědeckých postupů, zahrnuty jsou i ukázky dokazování v reálných kauzách. Studenti se rovněž seznámí se zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (č. 254/2019 Sb.) s tím, jaké jsou náležitosti znaleckého posudku či odborného vyjádření, kdo je může zpracovat, jak svědčit před soudem atd. Součástí přednášky jsou i informace o pracovištích, jež se forenzními metodami v oblasti wildlife zabývají (na národní i mezinárodní úrovni), mezinárodní standardy a doplňující přednášky odborníků na jednotlivé metody.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Říhová, pavla.rihova@natur.cuni.cz

Projekt „Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime“ (VJ01010026) byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)