Wildlife crime

Environmentální kriminalita obecně je považována za závažný a velmi lukrativní druh trestné činnosti, který má prokazatelné negativní dopad na biodiverzitu, ekonomiku, bezpečnost i veřejné zdraví po celém světě. Kriminalita páchaná na volně žijících druzích zvířat a rostlin, tzv. wildlife crime zahrnuje případy pytláctví, nelegálního lovu či sběru, nezákonného obchodu či týrání zvířat. Pachatelé se zaměřují na cenné komodity jako je slonovina, nosorožčí rohy, tygří kosti, vzácní papoušci, plazi, lovecké trofeje atd. Do porušování zákonů bývají zapojeny i organizované kriminální skupiny často působící ve více státech.

ČR patří bohužel mezi země s vysokou mírou této kriminality a čeští občané jsou zapojeni v mnoha nelegálních činnostech. Odhalování případů je velmi složité a vyžaduje pomoc odborníků disponujících biologickými znalostmi, informacemi z prostředí nebo schopných provést potřebné laboratorní analýzy. 

Aktuality k tématu: