CITES CoP Panama

14.-25. listopadu 2022 proběhla v Panamě 19. konference stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Přes 2500 účastníků z více než 160 zemí světa bylo svědky zpřísnění ochrany mnoha druhů, ke kterému došlo z převážné většiny konsensem. Součástí české delegace byli i tři zástupci Centra environmentálních forenzních věd, kteří se coby experti podíleli na vyjednávání v rámci úspěšného českého předsednictví EU. Detailnější informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí zde.