Natural History Museum v Londýně

V listopadu se části našeho morfologického týmu poštěstilo navštívit pravděpodobně nejlepší přírodopisné muzeum na světě – londýnské Natural History Museum. Domluvit v něm návštěvu sbírek není jen tak, zájem vědců z celého světa je obrovský, takže to pár měsíců trvalo. Rozhodně se ale vyplatilo počkat, protože sbírky jsou neskutečně obsáhlé (a to jsme byli jen v části se savci). Měli jsme díky tomu možnost doplnit si chybějící převážně osteologický materiál k druhům, které se v českých muzeích nevyskytují. Znamenalo to ovšem strávit desítky hodin v teplotě kolem 10 stupňů prohledáváním uložených lebek, koster, kůží, zubů a drápů v několika patrech zázemí muzea. Pak následovala ještě jejich fotografická dokumentace a proměření.

Muzeum se nachází jižně od Hyde Parku, veřejnosti se otevřelo v roce 1881. Velkolepá budova od architekta A. Waterhouse byla od začátku projektována pro účely přírodopisného muzea, což je patrné i z výzdoby přírodními motivy. Mezi největší zajímavosti patří např. dermoplastické preparáty bohužel již vyhynulých druhů jako jsou alka velká (Pinguinus impennis), vakovlk (Thylacinus cynocephalus) a blboun nejapný (Raphus cucullatus), kostry vyhynulého novozélandského ptáka Moa (Dinornis robustus), šavlozubého tygra (Smilodon fatalis) a obřího lenochoda (Megatherium), největší sbírka prací Charlese Darwina včetně všech 478 vydání knihy O původu druhů, nebo vůbec první objevená fosilie Archaeopteryxe.

Nalezneme zde i českou stopu v podobě unikátních realistických skleněných modelů bezobratlých živočichů vytvořených Leopoldem Blaschkou a jeho synem Rudolfem na konci 19. století. Dodnes jsou tyto modely nepřekonané.

Níže v galerii je pro inspiraci pár ukázek toho, co je možné v NHM vidět.

Také jsme navštívili kolegy z CITES teamu na letišti Heathrow, kteří mají velkou sbírku zabavených exemplářů CITES – ať už chráněných živočichů, nebo rostlin. Nelegálně dovezené výrobky, části těl apod. můžete vidět níže.