Návštěva delegace z Indonésie

Centrum environmentálních forenzních věd připravilo 26. června odborný seminář pro delegaci z Indonésie vedenou náměstkem ministra životního prostředí a lesnictví Indonéské republiky Alue Dohongem. Cílem návštěvy byla výměna zkušeností zejména v oblasti ochrany přírody, managementu národních parků a chráněných území, ochrany biodiverzity a druhů. Na půdě fakulty byly prezentovány možnosti jejích expertů například v oblastech výzkumu karbofuranu, morfologie, stabilních izotopů, radiouhlíkového datování stáří a genetických metod, které mohou významně pomoci s bojem proti kriminalitě páchané na chráněných druzích, resp. životním prostředí. To vše přispělo k prohloubení spolupráce s indonéskou stranou.