Seminář Obchod se slonovinou

Ve dnech 13.-15. února 2023 uspořádalo Centrum environmentálních forenzních věd seminář zaměřený na obchod se slonovinou. Kromě přednášek pracovníků CEFV zazněly i příspěvky zástupců Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny, České inspekce životního prostředí, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd apod. Součástí bylo i praktické cvičení na determinaci slonoviny, které umožnilo všem 60 účastníkům z řad celní správy, policie, MŽP, ČIŽP, AOPK, krajských úřadů a státního zastupitelství na vlastní kůži porovnat rozdíly mezi různými druhy materiálů zaměnitelných se slonovinou.

Seminář byl uspořádán v rámci projektu „Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime“ (VJ01010026), který byl podpořen Ministerstvem vnitra z Programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 (IMPAKT 1).