Seminář Wildlife crime a šelmy

Ve dnech 14.-16. února 2024 uspořádalo Centrum environmentálních forenzních věd ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR seminář, jehož cílem bylo seznámit účastníky s různými formami nelegálního nakládání s šelmami (exotickými i českými druhy), se zkušenostmi z případů, aktuálními novinkami, legislativou atd.

Seminář byl určen pracovníkům státních orgánů zabývajících se prosazováním zákonů, tj. Policie ČR, Celní správy, České inspekce životního prostředí, státním zástupcům a soudcům, kteří se problematikou wildlife crime zabývají. Přizváni byli i zástupci dalších organizací jako je Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny a další. Zúčastnilo se jej 150 osob.

Součástí semináře byl i blok zaměřený na možnosti forenzního dokazování (determinace druhů, možnosti určení stáří a původu apod.), kde byly prezentovány výsledky projektu v oblasti morfologie a stabilních izotopů. Dalším tématem byla i ochrana volně žijících populací v ČR a s ní související problémy.

Informace získané z 29 přednášek jistě přispěly k hlubšímu porozumění specifické části problematiky wildlife crime, neméně důležitou součástí byla i možnost navázání kontaktů a výměny zkušeností.

Seminář byl uspořádán v rámci projektu „Efektivní využívání forenzních metod dokazování v oblasti boje proti wildlife crime“ (VJ01010026), který byl podpořen Ministerstvem vnitra z Programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 (IMPAKT 1).