Výzkumné cíle

Morfologie

osteologická determinace savců, epidermální deriváty

Genetika

druhová a individuální identifikace kočkovitých šelem

Stabilní izotopy

určení geografického původu materiálu živočišného původu

Radionuklidy

stanovení stáří materiálu živočišného původu

Chemie

charakterizace karbofuranu