Wildlife Crime seminář

Ve dnech 13.-15. listopadu 2023 proběhl již 15. ročník tradičního semináře zaměřeného na problematiku wildlife crime v České republice. Jde o akci s mezinárodní účastí organizovanou Centrem environmentálních forenzních věd ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, která je určena především pro orgány státní správy, jako jsou Česká inspekce životního prostředí, Celní správa, Policie ČR, státní zastupitelství, Agentura ochrany přírody a krajiny apod. Letošního jubilejního ročníku se zúčastnilo přes 150 posluchačů, kteří shlédli 20 zajímavých prezentací.